Experius_-01

Coaching bij Experius!

Coaching1-min

Binnen Experius heerst een informele en open cultuur waarin we open staan voor veranderingen en nieuwe mensen. Dit zie je duidelijk terug in de benadering van iedereen die hier werkt naar nieuwe medewerkers. Er is onder medewerkers de behoefte en wens uitgesproken om meer en beter inzicht te verkrijgen in de eigen persoonlijke kwaliteiten. Middels de inzet van een externe advisering door Marjan van Oene zijn wij actief met dit verzoek aan de slag gaan én met het coachingstraject gestart!

Doelstelling van de coaching voor de medewerkers van Experius.
Inzicht verkrijgen in eigen persoonlijke kwaliteiten en competenties, deze vervolgens kunnen inzetten in de praktijk om een zo groot mogelijk persoonlijk- en werk-rendement te behalen uit de kwaliteit en kwantiteit van werk en privé.


Een prettige bijkomstigheid is dan dat stress herkend wordt en gereduceerd wordt doordat er handvatten zijn om te kunnen omgaan met stress. Stress is namelijk overal. Je kan leren om er op een prettige manier mee om te gaan zodat het je niet in je werk of privé belemmert.

coaching2-min